Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bedrijfapps

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen Bedrijfapps (“Wij”, “Ons”, of “Onze”) en de klant (“Jij”, “Je”, of “Jouw”) met betrekking tot het gebruik van onze diensten, producten en website. Door het gebruik van onze diensten of producten, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

1. Diensten en Producten

Wij bieden de volgende diensten en producten aan: App ontwikkeling,Web ontwikkeling,Marketing.

2. Prijzen en Betalingen

De prijzen voor onze diensten en producten worden vermeld op onze website of in offertes. Betaling dient te geschieden volgens de aangegeven betalingsvoorwaarden.

3. Annulering en Terugbetaling

Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden variëren per dienst of product en worden gespecificeerd in onze offertes of verkoopovereenkomsten.

4. Levering en Termijnen

Leveringstermijnen en verzendmethoden worden vastgesteld op basis van het type dienst of product en worden gecommuniceerd bij de aankoop.

5. Garanties en Aansprakelijkheid

Wij streven naar kwaliteit in onze dienstverlening en producten. Garantievoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen worden uiteengezet in afzonderlijke garantiedocumenten of overeenkomsten.

6. Intellectueel Eigendom

Intellectueel eigendom met betrekking tot onze diensten, producten en content blijft in ons bezit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7. Privacy en Gegevensbescherming

Wij respecteren je privacy. Ons privacybeleid legt uit hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met dit beleid.

8. Geschillen en Toepasselijk Recht

In geval van geschillen zullen we streven naar overleg en bemiddeling. Voor alle geschillen is het recht van [Rechtsgebied] van toepassing en worden deze voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in [Rechtsgebied].

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden via onze website of per e-mail aan klanten meegedeeld.

10. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Voorwaarden, neem contact met ons op via [Contactgegevens].

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf [20-06-2023].


Contact met Bedrijfapps

Partner van system64.nl

06 16840792

www.bedrijfapps.nl